Ekadantaya Vakratundaya Lyrics in Kannada

Ekadantaya Vakratundaya Lyrics in Kannada is the famous devotional song of Lord Ganesh. This song is not exactly sung by someone. Many famous singers have sung this song in their own style. But the great famous singer Shankar Mahadevan’s version of this devotional song is very popular.

Ganesh Bhaktas can chant this daily or you can chant on Ganesh Chaturthi. We always ahead in providing the best lyrics for you.

This song is based upon the Great Lord Ganesh. The song lyrics explain the special power of Lord Ganesh. We have provided the lyrics below. if you are a fan of Lord Ganesh then please share this post with your friends and family.

More Songs of Lord Ganesh:

Ekadantaya Vakratundaya Song Details

Song Name: Ekadantaya Vakratundaya Lyrics
Singer: Shankar Mahadevan
Lyrics: Kannadatracks
Category:  Devotional
God: Lord Ganesh

Ekadantaya Vakratundaya Lyrics in Kannada

ಗಣನಾಯಕಾಯ ಗಣದೈವತಾಯ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗುಣ ಶರೀರಾಯ ಗುಣ ಮಂಡಿತಾಯ ಗುಣೇಶಾನಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗುಣಾತೀತಾಯ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ ಗುಣ ಪ್ರವಿಷ್ಯಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಗಾನ ಚತುರಾಯ ಗಾನ ಪ್ರಾಣಾಯ ಗಾನಂತರಾತ್ಮನೆ
ಗಾನೋತ್ಸುಕಾಯ ಗಾನಮತ್ತಾಯ ಗಾನೋತ್ಸುಕಮನಸೇ
ಗುರುಪೂಜಿತಾಯ ಗುರುದೃವತಾಯ ಗುರುಕುಲಸ್ಕಾಯಿನ
ಗುರುವಿಕ್ರಮಾಯ ಗುಹ ಪುವರಾಯ ಗುರವೇ ಗುಣ ಗುರವ
ಗುರು ದೃತಗಲಕೋತ ಗುರು ಧರ್ಮ ಸದಾರಾಧ್ಯಾಯ
ಗುರುಪುತು ಪರಿತ್ರಾ ಗುರು ಪಾಖಂಡ ಖಂಡ ಕಾಯ

ಗೀತ ಸಾರಾಯ ಗೀತ ತತ್ವಾಯ ಗೀತ ಗೋತ್ರಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗೂಡ ಗುಲ್ಫಾಯ ಗಂಧ ಮತ್ತಾಯ ಗೊಜಯ ಪುಧಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗುಣಾತೀತಾಯ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ ಗುಣ ಪವಿಷ್ಯಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಗಂಧರ್ವ ರಾಜಾಯ ಗಂಧಾಯ ಗಂಧರ್ವಗಾನ ಶ್ರವಣ ಪುಣಯಿಮ
ಗಾಡಾನುರಾಗಾಯ ಗ್ರಂಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಗ್ರಂಥಾರ್ತ ತನ್ಮಯ
ಗುರಿಲೇ ಗುಣವತೇ… ಗಣಪತಯ…

ಗ್ರಂಥ ಗೀತಾಯ ಗ್ರಂಥ ಗಯಾಯ ಗ್ರಂಥಾಂತರಾತ್ಮನೇ
ಗೀತ ಲೀನಾಯ ಗೀತಾಶುಯಾಯ ಗೀತವಾದ್ಯ ಪಟವೇ
ಧೇಯ ಚರಿತಾಯ ಗಾಯ ಗವರಾಯ ಗಂಧರ್ವಪ್ರಿಯಕೃತ
ಗಾಯಕಾಧೀನ ವಿಗ್ರಹಾಯ ಗಂಗಾಜಲ ಪುಣಯವತೆ
ಗೌರಿಸ್ತನಂಧನಾಯ ಗೌರಿ ಹೃದಯ ನಂದನಾಯ
ಗೌರ ಭಾನು ಸುತಾಯ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ್ವರಾಯ
ಗೌರಿ ಪ್ರಣಯಾಯ ಗೌರಿ ಪ್ರವಣಾಯ ಗೌರ ಭಾವಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗೋಸ ಹಸ್ತಾಯ ಗೋವರ್ಧನಾಯ ಗೋಪ ಗೋಪಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗುಣಾತೀತಾಯ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ ಗುಣ ಪವಿಷ್ಯಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ

Ekadantaya Vakratundaya Lyrics in English

Gananayakaya Ganadaivataya Ganadhyakshaya Dheemahi
Guna Shareeraya Guna Manditaya Guneshanaya Dheemahi
Gunadheethaya Gunadheeshaya Guna Pravishtaya Dheemahi

Ekadantaya Vakratundaya Gauri Tanayaya Dheemahi
Gajeshanaya Bhalchandraya Shree Ganeshaya Dheemahi..

Ekadantaya Vakratundaya Gowri Thanaya Yadheemahi
Gajeshanaya Bhalchandraya Sri Ganeshaya Dheemahi..

Gaanachathuraya Gaanapranaya Gaanantaratmane
Gaanotsukhaya Gaanamattaya Gaannott Sukha Mana Se
Guru Pujitaya Guru Daivataya Guru Kulasthaayine
Guru Vikramaya Guiyya Pravaraya Gurave Guna Gurave
Gurudaitya Kalakchhetre Guru Sarma Sara Radhyaya
Guru Putra Paritraatre Guru Paakhanda Khanda Khaaya..

Geetha Saaraya Geetha Thatvaaya Geetha Gothraya Dheemahi
Gooda Gulfaya Gandha Mattaya Gojaya Pradhaya Dheemahi
Gunadheetaya Gunadheeshaya Guna Pravishtaya Dheemahi

Ekadanthaya Vakrathundaya Gauri Thanaya Ya Dheemahi
Gajeshanaya Bhalchandraya Shri Ganeshaya Dheemahi..

Ekadantaya Vakratundaya Gauri Tanaya Yadhee Mahi
Gajeshanaya Bhalchandraya Shree Ganeshaya Dheemahi

Gandharva Rajaya Gandhaya
Gandharva Gana Shravan Pranaime
Gaadhaanuragaya Granthaya
Geetaya Grantatarth Tanmaiye Gurileee..
Gunavathe.. Ganapataye..

Grantha Geethaya Grantha Geyaya Granthantarathmane
Geetha Leenay Geethaa Shrayaya
Geethavadya Vadya Padave

Dheya Charitaya Gaya Gavaraya Gandharvapri Krupe
Gayakadhina Vighra Haya Gangajala Pranayavate
Gauri Stanamadhaya Gauri Hridaya Nandanaya
Gaurabhanu Sukhaya Gauri Ganeshwaraya..

Gauri Pranyaya Gauri Pravanaya Gaurabhavaya Dhimahi
Ohasa Hastraya Gowardanaya Gopa Gopaya Dhimahi
Gunaditaya Gunadhishaya Guna Pravishtaya Dhimahai

Ekadantaya Vakratundaya Gauri Thanahaya Yadhi Mahi
Gajeshanaya Bhalchandraya Shree Ganeshaya Dhimahi

Ekadantaya Vakratundaya Gauri Thanaya Yadheemahi
Gajeshanaya Bhalchandraya Shree Ganeshaya Dheemahi

Ekadantaya Vakratundaya Video Song

Conclusion:

We hope Ekadantaya Vakratundaya Lyrics in Kannada will definitely help you. If you find this helpful then please help us by sharing this article with your friends and family.

If you need any changes in the above lyrics or you find any mistakes please feel free to contact us by visiting our Contact Us Page. Thank You…

Keep Connected with us…

1 thought on “Ekadantaya Vakratundaya Lyrics in Kannada”

Leave a Comment