ಪವಮಾನ Pavamana Jagadaprana Lyrics in Kannada

Pavamana song lyrics in Kannada is one of the popular Devotional Songs in Kannada. This devotional song firstly aired in Dharwad Akshwani. This song is sung by Jayashree. The music of the song composed by Akashavni artists.  Lyrics of the song penned by Vijaya Dasaru. This song is completely based on the famous god Hanuman. Lyrics include some Sanskrit words also.

Pavamana Jagadaprana Song Details

Song Name: Pavamana Jagadaprana
Singer: Jayashree
Music Composer: Akashvani artists
Lyrics: Vijaya Dasaru
Music Label: Dharwad Akashwani

Pavamana Jagadaprana lyrics in Kannada

ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದಾ ಪ್ರಾಣಾ

ಸಂಕರುಷಣ ಭವಭಯಾರಣ್ಯ ದಹನ |ಪ|

ಶ್ರವಣವೆ ಮೊದಲಾದ ನವವಿಧ ಭಕುತಿಯ
ತವಕದಿಂದಲಿ ಕೊಡು ಕವಿಗಳ ಪ್ರಿಯ ||ಅ ಪ||

ಹೇಮ ಕಚ್ಚುಟ ಉಪವೀತ ಧರಿಪ ಮಾರುತ ಕಾಮಾದಿ ವರ್ಗ ರಹಿತ
ವ್ಯೋಮಾದಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪುತ ಸತತ ನಿರ್ಭೀತ ರಾಮಚಂದ್ರನ ನಿಜದೂತ
ಯಾಮ ಯಾಮಕೆ ನಿನ್ನಾರಾಧಿಪುದಕೆ
ಕಾಮಿಪೆ ಎನಗಿದು ನೇಮಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ
ಈ ಮನಸಿಗೆ ಸುಖಸ್ತೋಮವ ತೋರುತ
ಪಾಮರ ಮತಿಯನು ನೀ ಮಾಣಿಪುದು |೧|

ವಜ್ರ ಶರೀರ ಗಂಭೀರ ಮುಕುಟಧರ ದುರ್ಜನವನ ಕುಠಾರ
ನಿರ್ಜರ ಮಣಿದಯಾ ಪಾರ ವಾರ ಉದಾರ ಸಜ್ಜನರಘವ ಪರಿಹಾರ
ಅರ್ಜುನಗೊಲಿದಂದು ಧ್ವಜವಾನಿಸಿ ನಿಂದು
ಮೂರ್ಜಗವರಿವಂತೆ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದಿ
ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ನಿನ್ನ ಅಬ್ಜ ಪಾದದ ಧೂಳಿ
ಮಾರ್ಜನದಲಿ ಭವ ವರ್ಜಿತನೆನಿಸೊ |೨|

ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ವ್ಯಾನೋದಾನ ಸಮಾನ ಆನಂದ ಭಾರತಿ ರಮಣ
ನೀನೆ ಶರ್ವಾದಿ ಗೀರ್ವಾಣಾದ್ಯಮರರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಧನ ಪಾಲಿಪ ವರೇಣ್ಯ
ನಾನು ನಿರುತದಲಿ ಏನೇನೆಸಗಿದೆ
ಮಾನಸಾದಿ ಕರ್ಮ ನಿನಗೊಪ್ಪಿಸಿದೆನೊ
ಪ್ರಾಣನಾಥ ಸಿರಿವಿಜಯವಿಠಲನ
ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಡುವದು ಭಾನು ಪ್ರಕಾಶ |೩|

Pavamana Jagadaprana Song lyrics in English

Pavamaana..
Pavamaana…

Pavamana Pavamana
Pavamana Jagada Prana..
Pavamana Jagada Prana
Sankarushana
Bhava Bhayaaranya Dahana..
Dahana..

Shravanave Modalaada Nava Vidha Bakuthiya
Thavakadindali Kodu Kavi Jana Priya

Pavamana Pavamana
Pavamana Jagada Praana
Sankarushana Bhava Bhayaaranya Dahana..
Dahana..

Hema Kacchuta Upaveetha
Dharipa Maarutha
Kamadi Varga Rahitha..
Kamadi Varga Rahitha..
Vyomaadi Sarva Vyaaputha
Sathatha Nirbeetha
Rama Chandrana Nija Dhoota..
Rama Chandrana Nija Dhoota

Yaama Yamake Ninnaaradhipudake
Kamipe Enagidu Nemisi Prathi Dina

Ee Manasige Sukasthomava Thorutha
Paamara Mathiyanu Nee Maanipudu

Pavamana Pavamana
Pavamana Jagada Praana
Sankarushana
Bhava Bhayaaranya Dahana… Dahana..

Vajra Shareera Gambheera
Mukutadhara
Durjana Vana Kutaara..
Durjana Vana Kutaara
Nirjara Mani Daya Paara Vaara Udara
Sajjana Raga Parihaara..
Sajjana Raga Parihaara
Arjunagolidandu Dhvajavanisi Nindu
Moorjagavarivanthe Gharjane Maadidi

Hejje Hejjege Ninabja Padadooli
Maarjanadali Bhava Varjitha Neniso

Pavamana Pavamana
Pavamana Jagada Praana
Sankarushana Bhava Bhayaaranya Dahana..
Dahana..

Prana Apana Vyana Udaana Gnana Samana
Ananda Bharathi Ramana
Ananda Bharathi Ramana
Neene Sharvaadi Geervanadyarige
Janadhanapaalipa Varenya
Janadhanapaalipa Varenya
Naanu Nirutadali Yen Yen Yesagide
Maanasaadi Karma Ninagoppisideno

Prananaatha Siri Vijaya Vittalana
Vittala.. Vittala.. Vittala..
Kaanisikoduvadu Bhanu Prakasa

Prananaatha Siri Vijaya Vittalana
Kaanisikoduvadu Bhanu Prakasa

Pavamana Jagada Prana..
Pavamana Jagada Prana
Sankarushana
Bhava Bhayaaranya Dahana..aa..
Dahana..

Shravanave Modalaada Nava Vidha Bakuthiya
Thavakadindali Kodu Kavi Jana Priya

Pavamana Pavamana
Pavamana Jagada Praana
Sankarushana Bhava Bhayaaranya Dahana..
Dahana..

Pavamana.. Pavamana.. Pavamana

Pavamana Jagadaprana Video Song

2 thoughts on “ಪವಮಾನ Pavamana Jagadaprana Lyrics in Kannada”

Leave a Comment